De Nederland Tour

Mensen zijn in hun werk steeds meer op zoek naar passie, zingeving, verbinding, vrijheid en ontplooiing. Zij willen een leven en werk creëren waar zij van houden en nooit van willen pensioneren. Dat blijkt onder meer uit de verhalen van creatieve professionals op deze website. Er is dus een sterke collectieve drang om de manier waarop wij werken te transformeren.

Maar hoe doen wij dat? Hoe doorbreken we bestaande patronen en paradigma’s? En hoe brengen we onszelf, ons werk en onze onderneming in beweging? Om antwoorden te vinden op deze uitdagende vragen organiseert Passie Pensioneert Nooit een bijzonder event: ‘Proefrit in jouw Droomjob’. Wij brengen in een event in Nederland ondernemers en professionals die een droomjob hebben waar zij van houden bij elkaar met ondernemers en professionals die bezig zijn met de zoektocht om hun droomjob te vinden en/of te creëren.  Stuk voor stuk inspirerende pioniers die ons verder helpen op weg naar een leven en werk waar wij van houden en nooit van willen pensioneren.

Voor wie?

‘Proefrit in jouw Droomjob’ is voor iedereen die denkt dat het beter kan, zich beperkt voelt in het huidige leven en werk, ideeën heeft voor verandering, wil werken vanuit een passie, weet dat hij/zij tot meer in staat is dan nu en impact wil hebben op zijn/haar (werk)omgeving. Kortom, voor iedereen die ervan overtuigd is dat in de 21e eeuw ondernemers en professionals meer dan ooit afhankelijk worden van hun unieke talenten, creativiteit en passie. Eenieder ook die hen de ruimte wil geven om deze te ontwikkelen, solo of binnen een onderneming of organisatie.

Wat kun je verwachten van de dag?

Er is een programma met afwisselend:

• Verhalenvertellers die hun ideeën over het werk van de toekomst delen, zoals Jan Gerbrand Krol (Wake Up Events), Pieter Reijnders (Happy Goose), Michiel van Buuren (Life – Travels)

• Inspirerende ondernemers en professionals die op deze website hun Passie Pensioneert Nooit verhaal verteld hebben. Die met hun passie hun geld proberen te verdienen en respectvoller, meer verbonden en betekenisvoller willen zijn in hun werk. Leiders die macht als sturend principe hebben losgelaten en zich kwetsbaar durven opstellen in hun zoektocht naar beter werk, een betere onderneming en een betere wereld. En die aantonen dat deze ondernemingen vaak bijzonder succesvol zijn.

• Proefrit in jouw Droomjob gesprekken met ondernemers die jouw droomjob hebben waarin je de praktische kanten van hun droomjob kunt ervaren, feedback over jouw dromen krijgt van hen waardoor jij jouw verhaal en plan verder kunt ontwikkelen.

Wat haal je eruit?

Je ontmoet ondernemers, professionals, denkers, inspirators, ervaringsdeskundigen en andere pioniers die werk tot een plek willen maken waar jij met passie werkt, waar mens-zijn, geluk en groei centraal staan en werken een bron van geluk is. Je wisselt verhalen uit met andere deelnemers over het creëren van het leven en werk waar jij van houdt. En je gaat naar huis met voorbeelden, rolmodellen, verhalen, inspiratie, creatieve oplossingen, inzichten,  tips, ideeën en contacten. ‘

De visie van Passie Pensioneert Nooit op werk

Passie Pensioneert Nooit ziet werk dat met liefde wordt verricht als een integraal onderdeel van onze levens. Wij besteden niet alleen het grootste gedeelte van onze tijd aan werk, het is ook de plek waar we onszelf professioneel, creatief en emotioneel ontwikkelen. Wij geloven dat jouw droomjob een plek zouden moeten zijn met activiteiten en mensen waar jij van houdt, waarin jouw creativiteit tot bloei komt en van waarde is van jouw omgeving, jouw wereld, jouw klanten. Op elke leeftijd.

Over Passie Pensioneert Nooit

Passie Pensioneert Nooit richt zich op het verkennen en verdiepen van ons verhaal over de passie in ons werk, omdat werk bij uitstek een plek is waar je je creativiteit, authenticiteit, emotioneel en sociaal kunt ontwikkelen en je zelfvertrouwen verder kunt vergroten. Wij helpen mensen met hun passie hun geld te verdienen, en hun verhaal krachtiger te krijgen wie ze zijn, wat ze willen, hoe ze zich verhouden tot anderen en hoe ze gelukkiger zijn. Wij faciliteren de echte verhalen en conversatie hierover door verhalen van rolmodellen, creatieve professionals en ondernemers uit heden en verleden, over de hele wereld die vanuit hun passie voor hun werk nieuwe perspectieven aan te bieden en uit te dagen om jouw eigen droomjob te vinden of te creëren.

Intro:
Jan van Opstal 
 
Keynote:
*Jan Gerbrand Krol
*Pieter Reijnders
*Michiel van Buuren
*Monique Gelderblom
*Miranda van Uden
*Alex Kamman
*Leontine van Roosmalen
 
SPREKERS OVER HUN DROOMJOB

(houd de website en facebook in de gaten voor aankondiging van nieuwe sprekers, we benaderen al diegenen die op deze website hun Passie Pensioneert Nooit verhaal hebben verteld)
 
Creatieve Ondernemers en Professionals voor persoonlijke gesprekken over hun droomjob *Wordt nog bekend gemaakt, we benaderen al diegenen die op deze website hun Passie Pensioneert Nooit verhaal hebben verteld)

De Nederland Tour: Proefrit in jouw Droomjob

vrijdag 29 september 2017
locatie: Tribes tijd:10.00 tot 16.00 uur
door: Passie Pensioneert Nooit prijs:€ 598,95