Over Alex

Alex gelooft dat je veel kan leren van iemand door de dromen van deze persoon te beluisteren. Wat wilde je bijvoorbeeld toen je nog jong was? Wat is er van deze droom terecht gekomen? Wat is er nodig om de droom van gisteren of die droom waar je al een tijdje mee rond loopt nu echt te gaan realiseren? Maak van deze droom jouw eigen realistische versie en vertaal deze naar de daarbij behorende actiepunten. Maak op deze manier het verhaal in de tweede helft van jouw leven compleet.

Het verhaal wat jij vertelt over de onderneming speelt een centrale rol in de manier waarop het bedrijf zich heeft ontwikkelt in de loop der tijd. Wat was ooit de gedachte achter het bedrijf en hoe is het bedrijf gegroeid? Wat willen jouw klanten en voor welke toegevoegde waarde willen zij graag betalen?

Als Lean (Black belt) Six Sigma consultant adviseert Alex momenteel diverse bedrijven om orde te brengen in de drukte en chaos van elke dag. Je hebt of werkt in een succesvol bedrijf maar niet al de processen verlopen beheerst. Klanten zijn niet altijd tevreden en zijn niet bereid te betalen voor fouten. Het staat bovendien verdere groei in de weg omdat er veel herstelwerk is. Hierdoor is het verhaal tot stilstand gekomen. Hoe kun je nu leren de processen wel beheerst en vooral ook efficiënter uit te voeren waarbij de wens van de klant voorop staat en verspillingen minimaal zijn? Alex maakt samen met jou dit verhaal tot een een succesverhaal.