Etappe 4. De Drie Gouden Regels van Storytelling: Esther Verhoef

Queeste, waarheid, actie.

Wanneer verhalenvertellers iets willen benadrukken zetten zij alles in een statement van 1 zin. Wanneer zij vermoeden dat er niet voldoende nadruk is gaan zij naar Plan B: zij breken het verhaal op in meer melodramatische, 1 woord statements.

Queeste.

Waarheid.

Actie.

Alle goede storytelling draait om deze drie ideeen. Zij zijn de drie criteria, die wij samen nemen om de werkbaarheid en ultieme succes van ons verhaal te beoordelen. Met deze drie principes in jouw achterzak kun je het beste verhaal dat jij kunt leven naar boven brengen. Je zult virtueel gegarandeerd jouw verhaal boeiend, meeslepend, productief, vervullend en gelukkig houden.

Laten we ze bekijken:

Queeste

Wat is mijn ultieme queeste? Waar leef ik voor? Welk principe, welk doel? Voor mijn hele leven, en elke dag? Waarom doe ik wat ik doe? Waarvoor? Wat is hetgeen waar ik volledig gepassioneerd over ben, zeker van ben en rustig dat dit de juiste beslissing is, de noodzakelijke, de enige?  Wat is hetgeen waar ik toe aangetrokken word, of zou moeten, met elke actie die ik onderneem?  Heb ik voor mijzelf mijn diepste waarden en overtuigingen uitgedrukt die het fundament zijn van wie ik ben en die onlosmakelijk verbonden zijn met mijn queeste (en vice versa)? Wie wil ik zijn elke dag. Welke erfenis wil ik achterlaten? Welk verhaal over mijzelf kan ik mee leven? Wanneer alles gezegd en gedaan is, hoe wil ik herinnerd worden? Wat is niet onderhandelbaar in mijn leven? Wat geloof ik moet gebeuren voor mij om een gelukkige leven te hebben geleid? Brengt mijn verhaal mij waar ik naar toe wil?  Is het een queeste? De juiste? Consistent? En waarom vertel ik dit verhaal? Wat is het echte motief? Is mijn queeste nobel of niet?

Waarheid

Is het verhaal dat ik vertel waar? Klopt het met de bekende feiten? Is het gegrondvest in de objectieve realiteit? Zo veel mogelijk, klopt het met een beeld van de wereld? Of is het waar alleen omdat ik in dromenland leef? Is het een leugen die ik mezelf vertel wanneer ik denk ‘Zo zit de wereld in elkaar’? Mijn eigen waarschijnlijk vertekende evaluatie van dingen, eentje die moeilijk verdedigbaar is en die ik herhaal tegen mezelf om mij comfortabel te voelen met de manier waarop mijn leven is geworden? Neem ik zijpaden in mijn verhaal of delen ervan die duidelijk niet waar zijn omdat ze te pijnlijk zijn om mezelf ermee te confronteren? Is verhaal geloofwaardig voor mij wanneer ik dieper graag, wanneer ik luister naar mijn kleine stemmetje, wanneer ik probeer andere invloeden buiten te sluiten en in plaats daarvan hoor wat ik werkelijk denk en voel? Wat is het echte verhaal: Mijn verhaal is eerlijk en authentiek?  of  Mijn verhaal is ontworpen/verzonnen? Is mijn verhaal dichter bij een documentaire of een satirisch verhaal? Welke mythes houd ik in stand die potentieel mijn mogelijkheden blokkeren op gebieden die er werkelijk toe doen voor mij?

Actie

Een goed verhaal inspireert mij elke dag tot actie…. klopt dat voor mij?  Met mijn queeste scherp voor ogen, samen met een vertrouwen over wat werkelijk waar is, welke acties kan ik nu nemen die dingen verbeteren, zodat mijn ultieme queeste en mijn dagelijkse leven beter met elkaar verbonden zijn? Welke gewoonten dien ik te elimineren? Welke nieuwe dien ik te ontwerpen en ritualiseren? Wordt meer van mijn leven doorgebracht met participeren of observeren? Zijn mijn acties vol met hoop, hoop dat ik zal slagen hoop dat de verandering die ik zoek realistisch binnen mijn bereik ligt? Of zijn mijn acties in werkelijkheid niet meer dan ‘going through the motions’? Geloof ik diep van binnen in, uiteindelijk, mijn wil om door te zetten met actie die het succes in mijn leven zal bepalen? Geloof ik dat ik met commitment en consistentie zal handelen zodat ik kom waar ik naar toe wil, waar ik altijd het gevoel van heb dat ik kan komen? Beweegt het verhaal dat ik heb mij tot actie? Inspireert het hoop en vastberadenheid in mij? Heb ik zelfvertrouwen dat ik de juiste aanpassing kan maken van mijn koers, maakt niet uit in welke levensfase ik ben, maakt niet uit hoe vaak ik gefaald heb in het verleden? Ga ik voorwaarts in de overtuiging dat ik nooit zal opgegeven met deze onderneming omdat mijn geluk en succes als mens is wat hier op het spel staat?

Je dient jouw verhaal tegen deze drie delen checklist aanhouden:  jouw verhaal dient een queeste te hebben (kun je haar noemen?), jouw verhaal moet waar zijn (is het dat?), jouw verhaal moet leiden tot met hoop vervulde, gepassioneerde actie (doet het dat?). 

Wanneer een held of heldin een doorbraak realiseert, is het altijd, altijd, omdat zij tot een fundamenteel begrip zijn gekomen van de gerelateerde aard van alle drie regels van storytelling. Het is niet goed genoeg om 1 of zelfs 2 van de 3 regels te vervullen en ermee tevreden te zijn dat jouw verhaal nu verbeterd is. Het zal je niet 33% beter af laten zijn of  67% beter. Waarschijnlijk heb je 1 of 2 van de 3 regels vervuld maar omdat niet alle drie regels gevolgd zijn blijft jouw verhaal dysfunctioneel.

Terwijl men diep alle drie de regels van storytelling dient te begrijpen, zijn niet alle regels gelijkwaardig. Waarheid en actie geven mensen waarschijnlijk meer problemen dan queeste. Bijvoorbeeld, de mensen die queeste scherp hebben…. maar niet actie? Dit is waarschijnlijk het meest voorkomende en in sommige opzichten het meest tragische verhaal. In deze groep vind je de schrijvers die de pen nog op het papier dienen te krijgen. Geliefden die single en celibatair zijn, ondernemers die geen idee hebben hoe zij klanten aantrekken.

Advertisements