Etappe 1. De Macht van Jouw Verhaal: Louis Couperus

Wij gaan in het Den Haag van Louis Couperus de Macht van jouw Verhaal onderzoeken.  De manier waarop wij verhalen vertellen over onszelf tegen onszelf in de tweede helft van ons leven over ouder worden, werk, familie, geluk, betekenis – en, het meest belangrijke, de manier waarop wij deze verhalen veranderen om ons zakelijke en persoonlijke leven te transformeren.

 

Jouw verhaal is jouw leven. Als mensen vertellen wij onszelf verhalen – van succes of falen, van macht of slachtofferdom; verhalen die een uur duren, of een dag, of een heel leven. We hebben verhalen over onszelf, onze onderneming, ons werk, onze klanten, ons geld, onze tijd, onze zelf – promotie, onze familie en relaties, onze gezondheid; over ouder worden, over van betekenis zijn, over wat wij willen en waar we toe in staat zijn om te bereiken. Toch, hoewel onze verhalen diepgaand beinvloeden hoe anderen ons zien en wij onszelf zien, herkennen weinigen onder ons zelfs dat wij verhalen vertellen, of wat zij zijn, of dat wij ze kunnen veranderen  — en op zijn beurt, ons lot kunnen transformeren.

Onszelf verhalen vertellen biedt structuur en richting wanneer we door de uitdagingen en kansen van het leven navigeren, en helpen ons onze doelen en vaardigheden te interpreteren. Verhalen geven betekenis aan chaos; zij organiseren onze vele divergente ervaringen in een coherente rode draad; zij vormen onze hele realiteit. En veel te veel van onze verhalen zijn dysfunctioneel, vragen erom herschreven te worden. Ten eerste stellen wij jou de vraag: “In welke gebieden van mijn leven is het helder dat ik niet mijn doelen kan bereiken met het verhaal dat ik heb?” Ik toon je daarna hoe jij nieuwe, op de realiteit gebaseerde verhalen creeert die jou tot actie inspireren, en jou brengen waar je wilt gaan zowel in jouw onderneming als in jouw persoonlijke leven.

Gedurende decennia heeft Peter de Kuster de macht van jouw verhaal onderzocht om passie en performance te verhogen. Duizenden individuen wereldwijd hebben gekeken of geparticipeerd aan onze verhalen.

Onze capaciteit om verhalen te vertellen is een van onze meest diepgaande gaven. De Passie Pensioneert Nooit benadering om diep engagerende verhalen te creeren geeft jou de middelen om de kracht van storytelling in te zetten en voor altijd jouw onderneming en leven te veranderen.

Wat bedoel ik met ‘verhaal’?  Het is niet mijn bedoeling om tips te geven over technieken van storytelling die bijdragen om het gewenste effect op luisteraars te hebben.

Ik wil het meest uitdagende verhaal over storytelling exploreren, namelijk hoe wij verhalen vertellen over onszelf tegen onszelf. Inderdaad, het idee over ‘jouw eigen verhaal vertellen’ is zo krachtig,  dat ik het nauwelijks als een metafoor zie, of een nieuwe lens om naar het leven te kijken. Jouw verhaal is jouw leven, jouw leven is jouw verhaal.  

Wanneer verhalen over ondernemerschap ons raken, doen zij dat omdat zij ons fundamenteel herinneren over wat waar is of mogelijk in ons leven als ondernemer. Zelfs al voelt het af en toe als een escapistisch romantisch verhaal, sprookje of mythe. Als mens vertel jij jezelf voortdurend verhalen, positieve en negatieve verhalen, bewust en veel meer, onbewust. Verhalen die gaan over een hele episode, of een weekeinde of een klant, of een seizoen, of een heel leven.

Onszelf verhalen vertellen helpt ons om te navigeren als ondernemer omdat zij structuur en richting bieden. We zijn in feite geprogrammeerd om verhalen te vertellen. Het menselijk brein heeft zich ontwikkeld in een verhalen vertellen machine die neemt wat het tegenkomt, hoe toevallig het ook lijkt en legt er ‘chronologie en oorzaak/gevolg logica overheen. Wij zoeken automatisch en vaak onbewust naar een verklaring waarom dingen ons overkomen en ‘het gebeurt gewoon’ is geen verklaring.

Verhalen geven betekenis aan chaos; zij organiseren en bieden context voor onze zintuiglijke ervaringen, die anders niet meer lijken dan een vrij kleurloze opeenvolging van feiten. Feiten zijn betekenisloos tot je er een verhaal rondom ontwerpt.

Met ‘verhaal’ bedoel ik die verhalen die we creeren en onszelf en anderen vertellen en die de enige realiteit vormen die we ooit zullen kennen in dit leven. Onze verhalen kunnen of kunnen niet conformeren met de echte wereld. Zij kunnen al dan niet ons inspireren om actie te nemen die met hoop vervuld is om onze levens te verbeteren. Ze kunnen ons al dan niet brengen waar wij uiteindelijk willen gaan. Maar aangezien ons lot onze verhalen volgt, is het cruciaal dat wij alles doen wat in onze macht ligt om onze verhalen kloppend te krijgen.

Voor de meesten van ons, betekent dat serieus herschrijven van onze verhalen.

Om jouw verhaal te herschrijven, moet je het eerst identificeren. Daarvoor beantwoord de vraag:  In welke belangrijke gebieden van mijn leven als ondernemer kan ik niet mijn doelen bereiken en het leven en werk creeren waar ik van houd en nooit van wil pensioneren,  met het verhaal dat ik heb?   

Advertisements