Passie Pensioneert Nooit voor Jan Teunissen

Wat is mijn grootste passie in mijn werk? Niet alleen in mijn werk (wat is overigens werk?), maar in al mijn doen en laten is mijn streven er op gericht uitdagingen aan te gaan waarmee ik niet enkel mijzelf maar ook mijn omgeving wil verrassen.

Wat is mijn idee van ultiem geluk? Op alle momenten in de gelegenheid zijn om te doen en laten wat ik wil. Anderen hierin laten meedelen is het streven, anderen hiermee niet benadelen een voorwaarde. Ben niet ontevreden over de mate waarin me dat lukt.

Wat is mijn grootste angst? Dat er een moment komt dat ik ga beseffen dat situaties en/of omstandigheden zodanig veranderen dat ik niet meer in staat ben van het leven te genieten. Ik probeer me voor te stellen dat er erg veel kan/moet gebeuren wil dat het geval zijn, maar toch.

Waar houd ik het meest van aan mijn werk? Het moment dat ik zie/voel dat ik de aangegane uitdaging ga aankunnen.

Wat is mijn grootste valkuil? Te openhartig zijn en daarmee onbegrepen en/of ongeloofwaardig over te komen.

Wanneer zou ik liegen? Waarom zou ik me bezigen met zo’n energieverslindende bezigheid als de waarheid achterwege te laten of te verdraaien. Alhoewel; als basis voor een plagerijtje of humoristische inbreng kan dat wel eens nuttig zijn.

Welke personen in mijn professie, die nu leven, bewonder ik het meeste? O.a. zijn dat: Cornelis le Mair, Roman Reisinger, Judith Steenkamer, Ed van Heck, Herman Tulp, Eric de Vree, Walter Elst, Maarten Boffe

Waar houd ik het minst van aan mijn werk? Dat er alsmaar, al dan niet noodzakelijke, verleidingen voorbij komen die mij van het werk houden. Noodzakelijke verleidingen om alles rondom het schilderen draaiende te houden, zoals er zijn: bijhouden website en sociale media, administratie en sjouwwerk rond exposities enzovoorts. Niet noodzakelijke verleidingen zoals het genieten van andere zaken die het leven mooi maken.

Waar en wanneer was ik het meest gelukkig met mijn werk? Op momenten dat ik het gevoel had echt iets te kunnen met (opbouwende) kritieken op mijn werk.

Wat zegt de uitspraak ‘Passie Pensioneert Nooit’ mij?“ Tot de dood ons scheidt”; een bezigheid of interesse die in alle hevigheid zal blijven voortduren zolang de fysieke en geestelijke gesteldheid het toelaat. Voor eenieder, dus ook voor mij, zal eens de gesteldheid en daarmee de hevigheid afnemen.

Wat zou ik aan mezelf willen veranderen? Zou daar reden toe zijn en zou ik het idee hebben dat me dat ook zou lukken, dan zou ik dat reeds gedaan hebben. Niets dus.

Wat is mijn grootste professionele prestatie tot nu toe? Oei, ik kan hier nu wel gaan noemen dat ik een bepaald werk, expositie of publicatie “het grootst” vind maar alles is relatief en eenieder zal het anders ervaren. Natuurlijk zijn er verrassende momenten en liggen hoogte en dieptepunten dicht bij elkaar. Waar het mij om gaat zijn toch die dingen waarvan ik het meest geniet en vaak zijn dat kleine dingen zoals wanneer ik bijvoorbeeld iemand echt heb kunnen blij maken met een geschonken schilderij van me.

Waar zou ik het liefst willen leven en werken? Mijn huidige stek met alles erop en eraan is zo slecht nog niet.

Wat is mijn meest waardevolle bezitting? Moeilijke vraag, vandaar mijn dubbelzinnige antwoord. Ik beschouw het vermogen om te kunnen genieten van alles om mij heen als meest waardevolle bezit. Tegelijk realiseer ik me dat genoemde vermogen in sterke mate afhankelijk is van een ander niet minder waardevolle bezit, namelijk mijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Wat is mijn meest markante karakteristiek? Rustig hetgeen zich in de wereld rondom mij afspeelt opnemen en vervolgens oordelen en handelen vanuit de op deze manier gedurende mijn leven opgebouwde (eigen)wijsheid.

Wat is de plek waar ik de beste ideeën krijg buitenshuis, in mijn stad? Mijn beste ideeën ontstaan meestal in de nacht juist voorafgaand aan het wakker worden. Vaak zijn deze dan net een tikkeltje te extreem en vergen ze enige bijstelling willen ze uitvoerbaar zijn.

Wat is mijn favoriete plek om te eten en te drinken buitenshuis, in mijn stad? Ben in de gelukkige omstandigheid dat ik het liefst thuis, het door mijn vrouw klaargemaakte eten op het juiste moment en in de juiste smaak en hoeveelheid mag nuttigen. Is het dan toch buiten de deur, dan graag op een gezellig Grieks terrasje

Welke boeken hebben mijn leven beïnvloed en hoe? Het boek “Ik ben OK, jij bent OK” , eerde mij eenieder te respecteren, beginnend bij mijzelf. Het boek “Stoppen met roken” bracht mij het inzicht dat het een essentieel verschil is te kiezen tussen: wel of geen sigaret aan te steken of als een wel-of niet roker door het leven te gaan.

Wie is mijn held of heldin in fictie? Als kunstschilder het “realisme” nastrevende en dan een vraag beantwoorden in fictie? Dat gaat mij niet lukken.

Wie zijn mijn helden en heldinnen in real life? Moeilijk, er zijn er weinig of ik zie ze niet. Mensen die zich bovenmatig inspannen ten dienste van de maatschappij of medemens, zonder dat ze de verdenking op zich laden dit te doen ter meerdere eer en glorie van persoonlijk (al dan niet materialistisch) gewin.

Welke film zou ik jou aanbevelen ooit in jouw leven te zien? Het klinkt saai maar ik kan me weinig films herinneren die mij fascineerden en die ik tot het eind heb afgekeken. “De naam van de roos” op basis van de gelijknamige roman van Umberto Eco en “Before Midnight” zijn uitzonderingen die ik me herinner.

Wat zegt de uitspraak ‘De Financiële Vrijheid om te Creëren” mij? Enerzijds ervaar ik het als een genot een dusdanige financiële vrijheid te ervaren om het leven te leiden zoals ik dat met mijn gezin voor ogen heb, anderzijds ervoer ik ooit dat het beperkt beschikken over financiële middelen creativiteit in de hand werkt.

Welke rol speelt kunst in mijn leven en werk? In een interview definieerde ik kunst eens als volgt: “Kunst is iets moois wat anderen doen of maken en waarvan je weet dat je dat zelf niet kunt”. Zo redenerend kan kunst mij verwonderen over waartoe een mens in staat kan zijn en daagt het mij uit mijn grens te verleggen.

Wie is mijn grootste fan/sponsor/partner in crime? Het was mijn vader van wie ik mee kreeg dat wanneer je iets wilt (maken), gewoon moet beginnen en je dan vanzelf ervaring en creatieve ideeën zal opdoen. Het is mijn vrouw die mij op allerlei manieren vrijheden verschaft deze autodidactische werkwijze te continueren.

Met wie zou ik in 2017 graag willen werken? Willen samenwerken is niet zo direct een behoefte van mij als autodidact, samen exposeren misschien wel.

Naar welk project, in 2017, kijk ik uit? Er is niet specifiek iets waar ik naar uit kijk. Een redelijk vol expositieprogramma is er al voor 2017. Laat maar komen, er is nog plek voor grote verrassingen.

Welke mensen in mijn professie zou ik graag willen ontmoeten in 2017? Graag zou ik de komende tijd nog eens enkele van mijn vroegere “leermeesters” ontmoeten. Te noemen in deze zijn o.a.: Cornelis le Mair, Eric de Vree, Jef Diels

Waar kun jij mij en mijn werk zien of ontmoeten in 2017? Mij ontmoeten kan altijd op afspraak in mijn atelier en vaak bij exposities waaraan ik deelneem. Mijn werk is permanent te zien bij meerdere galeries in Nederland en ook in India. Waar en wanneer precies kunt u vinden op mijn website. Ook op sociale media als: facebook, Linkedin, twitter, instagram kuntg u mij volgen.

Wie zie ik graag uitgenodigd om hun Passie Pensioneert Nooit verhaal te vertellen? Peer van Gennip, Louis Nagelkerke, Lisette Visser, Marcel Witte, Jos Rijff, Kees Blom, Hans Bulder, Agnes van Dijk,

Hoe kun jij contact met mij opnemen? Mijn website: http://www.janteunissen.com bevat alle info. om mijn werk te zien en met mij contact op te nemen. Contacten over mijn werk en of andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld genoemd in bovenstaande stel ik altijd op prijs.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s